Zoek en vind jouw Automotive baan

De meeste keus, de beste baan

Automotive Vacaturebank
Automotive Vacaturebank
Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de Automotive?

De meeste keus, de beste baan

Zoek en vind jouw Automotive baan
De meeste keus, de beste baan
Snel zoeken

Privacy Policy

De website www.automotivevacaturebank.nl maakt onderdeel uit van de websites van VRT Media B.V.

VRT Media B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van VRT Media B.V. is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
VRT Media B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VRT Media B.V., en/of omdat u actief toestemming geeft tot verwerking. VRT Media B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens
- Uw geboortedatum 
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw curriculum vitae

VRT Media B.V. zal nooit meer gegevens opslaan dan nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst of overeenkomst en VRT Media B.V. slaat alleen gegevens op die u actief aan ons verstrekt.

WAAROM VRT MEDIA B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
VRT Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt. Ook verwerkt VRT Media B.V. uw persoonsgegevens om diensten aan u te verlenen wanneer u daar om vraagt. Voorbeelden van diensten van VRT Media B.V. zijn, het publiceren van vacatures op www.automotivevacaturebank.nl , het raadplegen van de CV database, het verstrekken van een nieuwsbrief en het bemiddelen in een sollicitatieprocedure.

BELANG VAN DE BETROKKENE
Zonder het verwerken van uw gegevens kan VRT Media B.V. u niet de dienst verstrekken waar u uzelf voor heeft aangemeld. Alle verwerking van persoonsgegevens door VRT Media B.V. hebben als doel aan u die diensten te verlenen en zijn in uw eigen belang.

HOE LANG VRT MEDIA B.V. GEGEVENS BEWAART
VRT Media B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard wanneer u deze vrijwillig verstrekt of u gebruik maakt van een doorlopende dienst. Indien er een tijdelijke overeenkomst met u tot stand komt bewaart VRT Media B.V. uw gegevens niet langer dan tot vier weken na de looptijd van de overeenkomst.

DELEN MET ANDEREN
VRT Media B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het opslaan van uw persoonsgegevens maakt VRT Media B.V. gebruik van de servers van Otys Recruitment Technology in Veenendaal (Otys). De gegevens verzameld voor het verstrekken van de nieuwsbrief slaat VRT Media B.V. worden eveneens opgeslagen op de servers van Otys. Met Otys heeft VRT Media B.V. een verwerkersovereenkomst afgesloten. VRT Media B.V. verstrekt uw gegevens nooit aan partijen buiten de EU zonder uw expliciete toestemming.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van VRT Media B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VRT Media B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
VRT Media B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VRT Media B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor worden zogenaamde ‘tracking cookies’ op uw computer geplaatst. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. VRT Media B.V. heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en heeft Google geen toestemming gegeven de door VRT Media B.V. verzamelde gegevens te gebruiken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ook heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens door VRT Media B.V. te beperken wanneer u de juistheid ter discussie stelt, meent dat verwerking onrechtmatig is, u de gegevens nodig heeft of in het geval van bezwaar. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking sturen naar p.seijkens@automotivevacaturebank.nl . VRT Media B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
VRT Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VRT Media B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VRT Media B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VRT Media B.V. op via p.seijkens@automotivevacaturebank.nl. Als u klachten heeft over hoe VRT Media B.V. met uw persoonsgegevens omgaat kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRT Media B.V. is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 48, 3300 AA Dordrecht
Vestigingsadres: Rozenhof 33, 3311 JT Dordrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68454333
Telefoon: +31 (0)78-6209888
E-mailadres: p.seijkens@automotivevacaturebank.nl  

www.automotivevacaturebank.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close